Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I will be back…


Annonser

86 namnunderskrifter har skickats i separat brev till Cecilia Forss, BUN ordf, angående utmaningen av Tallens förskola.
Men ändå väljer den borgerliga alliansen i barn och ungdomsnämnden, med Cecilia Forss (M) i spetsen att starta utmaningen av en väl fungerande kommunal förskola, där föräldrar gjort ett aktivt val och är mer än nöjda med personalen och pedagogiken. Det är så tråkigt, dessa föräldrar och barn tillsammans med personal kommer att behöva leva i osäkerhet under en lång tid framöver, när de inte vet vem som tar över deras förskola.
Hoppas att utmaningen inte blir klar och att i september 2010 kan vi (V) stoppa och bryta denna ointelligenta trend!
 
 

 

 
 

Här är brevet till BUN
/Till beslutsfattare i barnomsorgsfrågor vid Uppsala kommun/
Hej!
Som föräldrar till barn på Tallen är vi oroade över kommunens planer på att ge upp ansvaret för vår förskola. Vi vill med detta brev berätta att ett eventuellt beslut att göra det sker mot vår vilja. Framför allt av följande skäl:
Våra barn trivs på Tallens förskola! Verksamheten fungerar mycket väl.
Vi har stort förtroende för personalen och den ledning som nu finns där. Det har tagit tid att bygga upp den trygga och varma miljö som finns idag. Om någon annan aktör tar över kommer delar av personalen, ledningen och barngrupperna ändras. Alltså skulle den väl fungerande miljö som vi skattar så högt komma att förstöras. Detta skulle innebära en förlorad trygghet och en jobbig omställning för våra barn. Vi vill inte detta!
Vi tycker om den pedagogiska profil som förskolan har idag. Vi har jämfört förskolor och aktivt valt Tallens förskola till våra barn. När kommunen nu – i valfrihetens namn – planerar att överlåta vårt dagis sker det på bekostnad av /vår/ valfrihet. Vi tycker detta är fel. Vi har inget principiellt mot privata förskolor, utan vi protesterar mot att det val vi redan har gjort inte respekteras.
Låt gärna fler privata aktörer etablera sig i centrala Uppsala – det finns ett stort behov av ytterligare förskolor. Men besluta inte att över våra huvuden göra er av med Tallens förskola. Prioritera istället barnens välmående!
Föräldrar vid Tallens förskola

 

 
 

86 namnunderskrifter skickas i separat brev till Cecilia Forss, BUN ordf.

 

 

 

 

Ungefär samma protestbrev skickade även föräldrar från på Botulvs förskola, med 76 namnunderskrifter.


En handling delades på bordet idag i nämnden (och jag legat sjuk hemma) den föreslog att starta upphandlingen/privatiseringen av 2 kommunala förskolor och en förskolebuss. Alliansen beslutade om att starta upphandlingen.

– ”Den borgerliga alliansen har startar en onödig tråkig karusell där all energi kommer att gå till denna upphandling, både för personalen och föräldrarna. Föräldrar har bedjat via brev till oss i nämnden att inte privatisera dessa förskolor. Att de har redan valt och att de är nöjda med deras kommunala förskolor. De har visat på alla nackdelar med denna idé och att deras valfrihet körs över.

Jag anser att detta beslut är ett av alliansens mest korkade beslut. De menar på att eget val kommer att öka med fler utförare i kommunen. Istället för att bevara och förstärka bra kommunala förskolor raserar de allt, för personalen och de föräldrar som en gång valde en kommunal förskola. Det här är så fel väg att gå, så fel så fel….Nej till privatsering av kommunala förskolor!

Sjuk och missar BUN


Det är sällan jag missar ett möte i barn och ungdomsnämnden, som ensam ledamot för Vänsterpartist är det viktigt att vara med alla gånger. Men idag är jag så dålig…….kroppen vill inte ta ett steg mot dörren, utan vill ha en paus vill kurera sig. Mitt liv är intensivt som politiker och mamma, många möten, många kvällar, många samtal, mycket att hålla reda på på jobbet  och dessutom mycket att tänka på när det gäller hemmet som ensamstående mor.

Det är ett spännande liv man lever men man blir ju sliten…..man får se till att hitta de där ljuvliga stunder som får en att få krafterna tillbaka.

Men tillbaka till politiken och några kommentarer till det barn och ungdomsnämnden tar upp idag:

– Till yttrandet till översiksplan 2010 – 2030 för Uppsala kommun: vill (V) aag att ÖP kompletteras med ett tydligare barnsperspektiv, att det ”barn och ungdomspolitiska program” som antagits av KF efterlevs och stämmer överens vid all planering, prognoser och behov för alla barn och unga i Uppsala kommun.

– I nämndens verksamhetsberättelse angående arbete med att bryta människors utanförskap, ser jag att nämnden klarar inte målet, fast det visste jag ju redan, man menar på att måluppfyllelsen är svårbedömd, fast man ändå ser att det finns en ganska stor andel elever som inte uppnår behögrighet till gymnasieskolan och därför är risken stor att de kan hamna i utanförskap. närmare 10 procent. Är det inte dags att den borgerliga majoriteten sätter i praktik det de har lovat?

– 300 nya förskoleplatser kommer att behövas under mars-maj månad, vi får väl se om planer på fler privata lösningar räcker?? Skolverket ser allvarligt på de anmälningar mot kommunen om att Uppsala kommun brister angående tillgänglighet till förskolan. Kommunen svarar med andra ord att man är på G att lösa problemet…..annars bra skolverket att ni har ögonen på vår kommun!!

Nu tänker jag lyssna på kroppen och sova…..


Skolor har nu skyldighet att bereda plats för de 5-åringar som har tackat ja till flexibel skolstart redan i januari 2010. (104 st. barn)

Skolverkets utredning ”Konsekvenser av flexibel skolstart” 2004, avråder av flera skäl från att initiera försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan.

– Det viktigaste skälet är att konsekvenserna för elevernas övergång till gymnasieskolan inte är tillräckligt utredda.

– Flexibel start i förskoleklassen används idag som ett sätt att jämna ut belastningen i förskoleverksamheten över året. Vilket innebär att köerna till förskolorna blir kortare.

– Ett problem med en mer flexibel start i förskoleklassen är situationen inom skolbarnsomsorgen. Om möjligheten till flexibel start utnyttjas mer kommer fler och yngre barn att vistats i fritidshem. Skolverket har i flera rapporter konstaterat att situationen i fritidshemmen är problematisk, främst på grund av de snabbt ökande gruppstorlekarna.

Jag vill därför fråga ansvarig kommunalråd

På vilket sätt har kommunens skolor rustas upp för att ta emot 5 åringar januari 2010 – när det gäller personal/kompetens – skolbarnomsorg – uppföljning?

Jeannette Escanilla (v)

2010- 01-20


Victor Jara mördades av militären, av den så kallade ”el principe”, dagarna efter militärkuppen i Chile 1973. I lördags tiotusentals chilenare följde den legendariske chilenske folksångaren Victor Jara till ”Cementerio General” den allmänna kyrkogården i Santiago, där han nu, 36 år efter sin död, fick en värdig begravning. .

Mina tankar tar mig tillbaka i tiden….Jag borde ha varit där  bland mina egna…..man minns 11 september……..te recuerdo Amanda…borde ha varit i Chile i lördags….. och kanske fått läka mina egna sår……tårarna bland de mina… längtar helt plötsligt hem.

Victor du lever i det chilenska folkets hjärtan och tack vare dig och dina sånger orkar man…tack Victor Jara för så mycket och för att du funnits vid min sida under hela min resa här, i detta lånade land.

Victor Jara! Presente!

y Hasta Siempre!

Victor Jaras begravning i Santiago. Joan Jara och presidenten Michelle Bachelet

Foto: Carlos Pinto Vidal


Jag är för reggaefestivalen i Upssala 2010, är du? gå med gruppen här

http://apps.facebook.com/causes/333376/17525625?m=e56504ed

Burning Spear foto: Jescanilla

Uppsala Reggae Festival 10th Anniversary!